details vervagen
kleur
licht
donker
ruimte
opgaan
het beeld voorbij
onbegrensd
alles gelijk
overgave